Workshop „Webová API“

Podle materiálů cojeapi.cz se občas koná PyWorking workshop.

Co očekávat

Workshop není veden jako výuka ve škole. Budeš si samostatně procházet materiály krok za krokem, vlastním tempem. Pokud budeš mít problém nebo dotaz, na místě jsou k ruce ochotní koučové.

Nevýhody

  • celý den čtení a samostudia

  • pocit, že sis to mohla přečíst i doma

Výhody

  • doma se k tomu nedokopeš a toto je čas určený jenom na to

  • skupinová dynamika, společné jásání na konci

  • koučové ochotní ti s čímkoliv pomoci nebo ti cokoliv zodpovědět

Obsah workshopu

Materiály nemají dokončenou část o tvorbě klienta a i kdyby dokončená byla, nejspíš by ani nebylo dost času tuto část projít. Přitom je to přesně to, co je pro začátečníka praktické umět. Na druhou stranu, tvorba serveru je to složitější, co se nenaučíte ze Stack Overflow. Pomůže vám to pochopit API z druhé strany, do hloubky, a vše si následně budete umět lépe představit. Dostudovat si s touto znalostí dotazování API přes klienta není zas takový problém.

Autor materiálů

Honza Javorek

Materiály píše Honza Javorek. Od roku 2011 pomáhá budovat českou komunitu kolem jazyka Python. V Apiary se staral o Dredd, nástroj na testování webových API. Založil junior.guru, průvodce programováním pro samouky. Pokud vám jeho projekty pomohly, můžete mu finančně přispět na Patreonu, GitHubu, nebo i přímo na účet.

LinkedInGitHubTwitter

Co budeš potřebovat

Potřebuješ už mít za sebou základní kurz z naucse.python.cz (tzn. začátečnický PyLadies kurz).

Je dobré mít už před workshopem nainstalované programy curl a Now. Pokud by byl s instalací problém, napiš organizátorkám workshopu, aby o tobě věděly, a přijď dřív - koučové ti ještě před začátkem pomůžou.

Instalace programu curl

Je dost možné, že curl je již přímo v našem systému (většina Linuxů, macOS, Windows 10) a není potřeba nic instalovat. Necháme program vypsat svou verzi, čímž ověříme, jestli funguje:

$ curl --version
curl 7.54.0 (x86_64-apple-darwin18.0) libcurl/7.54.0 LibreSSL/2.6.5 zlib/1.2.11 nghttp2/1.24.1
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtsp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS IPv6 Largefile GSS-API Kerberos SPNEGO NTLM NTLM_WB SSL libz HTTP2 UnixSockets HTTPS-proxy

Vypíše-li se verze programu curl, jak je na příkladu výše, máme hotovo. Program curl je v systému a je funkční. Můžeme instalaci přeskočit. Pokud se ale místo verze vypíše něco v tom smyslu, že příkaz ani program curl neexistuje, pak je potřeba curl doinstalovat.

Instalujeme standardní cestou přes správce balíčků. V distribucích Debian nebo Ubuntu takto:

$ sudo apt-get install curl

V distribuci Fedora takto:

$ sudo dnf install curl

Nakonec necháme program vypsat svou verzi, čímž ověříme, jestli funguje:

$ curl --version

Pokud máme Git for Windows nebo Cygwin, je velká šance, že curl už máme, jen jej musíme spouštět ze speciálního terminálu poskytovaného těmito nástroji. Otevřeme tento speciální terminál a necháme program vypsat verzi:

$ curl --version

Vypíše-li se verze programu curl, máme hotovo a můžeme instalaci přeskočit. Pokud se ale místo verze vypíše něco v tom smyslu, že příkaz ani program curl neexistuje, pak je potřeba curl doinstalovat. Máme-li Chocolatey, mělo by stačit v příkazové řádce spustit následující:

$ choco install curl

Poté necháme curl vypsat svou verzi:

$ curl --version

Vypíše-li se verze programu curl, máme hotovo a můžeme instalaci přeskočit. Pokud se ale místo verze vypíše něco v tom smyslu, že choco nebo curl neexistují, musíme curl stáhnout a nainstalovat ručně.

Na stránkách programu najdeme verzi pro Windows a podle typu našich Windows (Jak zjistit, zda máme 32bitové, nebo 64bitové?) vybereme odpovídající verzi. Po rozbalení dostaneme spustitelný soubor curl.exe, který přidáme do systémové cesty. Pokud přidávat programy do systémové cesty neumíme, pro účely tohoto návodu postačí, pokud soubor curl.exe dáme do té složky, ze které jej budeme chtít spouštět. Nakonec necháme program vypsat svou verzi, čímž ověříme, jestli funguje:

$ curl --version

Instalace programu now

Nejdříve ověříme, zda náhodou už nemáme nainstalovaný program now, kterým se služba Now ovládá. V příkazové řádce necháme program vypsat svou verzi, čímž ověříme, jestli funguje:

$ now --version
> UPDATE AVAILABLE Run `npm i -g now@latest` to install Now CLI 16.7.3
> Changelog: https://github.com/zeit/now/releases/tag/now@16.7.3
16.7.1

Vypíše-li se verze programu now, jak je na příkladu výše, máme hotovo. Na číslu verze nezáleží. Program now je funkční a instalaci můžeme přeskočit.

Pokud se místo verze vypíše něco v tom smyslu, že příkaz ani program now neexistuje, pak je potřeba jej doinstalovat.

Začneme instalací Node.js.

Poznámka

Proč instalace zahrnuje i jakýsi Node.js? Je to proto, že program now je napsán v jazyce JavaScript. Než jej tedy budeme moci nainstalovat a spustit, potřebujeme na náš počítač nejdříve doinstalovat JavaScript. Běžně se JavaScript spouští v internetovém prohlížeči, ale balík s názvem Node.js jej umožňuje používat k programování aplikací podobně jako se používá Python.

Instalujeme standardní cestou přes správce balíčků. V distribucích Debian nebo Ubuntu takto:

$ sudo apt-get install nodejs

V distribuci Fedora takto:

$ sudo dnf install nodejs

Balík Node.js nainstaluje i program s názvem npm (něco jako pip pro JavaScript), kterým už můžeme nainstalovat now:

$ npm install now@latest --global

Nakonec necháme program now vypsat svou verzi, čímž ověříme, jestli funguje:

$ now --version

Začneme instalací Node.js.

Poznámka

Proč instalace zahrnuje i jakýsi Node.js? Je to proto, že program now je napsán v jazyce JavaScript. Než jej tedy budeme moci nainstalovat a spustit, potřebujeme na náš počítač nejdříve doinstalovat JavaScript. Běžně se JavaScript spouští v internetovém prohlížeči, ale balík s názvem Node.js jej umožňuje používat k programování aplikací podobně jako se používá Python.

Na stránkách Node.js stáhneme „Windows Installer“ a spustíme. Nainstaluje se i program s názvem npm (něco jako pip pro JavaScript), kterým už můžeme nainstalovat now:

$ npm install now@latest --global

Nakonec necháme program now vypsat svou verzi, čímž ověříme, jestli funguje:

$ now --version

Pokud používáme Homebrew k instalaci programů, budeme mít práci o něco snazší. Začneme instalací Node.js.

Poznámka

Proč instalace zahrnuje i jakýsi Node.js? Je to proto, že program now je napsán v jazyce JavaScript. Než jej tedy budeme moci nainstalovat a spustit, potřebujeme na náš počítač nejdříve doinstalovat JavaScript. Běžně se JavaScript spouští v internetovém prohlížeči, ale balík s názvem Node.js jej umožňuje používat k programování aplikací podobně jako se používá Python.

Instalujeme standardní cestou:

$ brew install node

Balík Node.js nainstaluje i program s názvem npm (něco jako pip pro JavaScript), kterým už můžeme nainstalovat now:

$ npm install now@latest --global

Nakonec necháme program now vypsat svou verzi, čímž ověříme, jestli funguje:

$ now --version

Začneme instalací Node.js.

Poznámka

Proč instalace zahrnuje i jakýsi Node.js? Je to proto, že program now je napsán v jazyce JavaScript. Než jej tedy budeme moci nainstalovat a spustit, potřebujeme na náš počítač nejdříve doinstalovat JavaScript. Běžně se JavaScript spouští v internetovém prohlížeči, ale balík s názvem Node.js jej umožňuje používat k programování aplikací podobně jako se používá Python.

Na stránkách Node.js stáhneme „macOS Installer“ a spustíme. Nainstaluje se i program s názvem npm (něco jako pip pro JavaScript), kterým už můžeme nainstalovat now:

$ npm install now@latest --global

Nakonec necháme program now vypsat svou verzi, čímž ověříme, jestli funguje:

$ now --version